Чугуев

Чугуїв - перлина України, її історична і духовна скарбниця - місто, в якому хочеться жити.

Цей сайтє офіційним інтернет-ресурсом Чугуївської міської громади та неофіційним сайтом Чугуївського міськвиконкому.

Привіт Гость  Реєстрація Вхід
Чугуев
 

   Подписатись на розсилку: через e-mail та на RSS

Главная » 2011 » Октябрь » 18 » ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БУДІВНИЦТВА РОЗВІДУВАЛЬНОІ СВЕРДЛОВИНИ № 103 КОРОБОЧКИНСЬКОГО ГКР 11


17:51
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БУДІВНИЦТВА РОЗВІДУВАЛЬНОІ СВЕРДЛОВИНИ № 103 КОРОБОЧКИНСЬКОГО ГКР 11
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БУДІВНИЦТВА РОЗВІДУВАЛЬНОІ СВЕРДЛОВИНИ № 103 КОРОБОЧКИНСЬКОГО ГКР
11
Планованою діяльніcтю є спорудження проектної свердловини з метою дорозвідки покладів нафти та газу горизонтів В-16а, В-166, В-18а, В-196, В-22, В-23, В-24а, В-25а, В-256 у блоці св. 101 за допомогою бурового верстата Уралмаш ЗД- 76 з дизельним приводом. Комплекс наземних споруд, що використовуються для буріння свердловини, відноситься до тимчасових і після закінчення спорудження свердловини демонтується. Плановане будівництво проектується в Чугуївському районі Харківської області на території Коробочкинської сільської ради на землях СК «Вітязь» на відстані 1600 м на захід від с. Миколаївка та 2700 м на північний схід від с. Залізничне (ст. Граково).

Заява про наміри будівництва свердловини надрукована в номері 23 газети «Красная звезда» від 4 червня 2011 р. Примірник «Заяви про екологічні наслідки будівництва свердловини» передається в місцеві органи влади для здійснення контролю за будівництвом.

Джерелами впливів на навколишнє середовище є:

-    хімреагенти, що застосовуються для обробки бурового розчину;

-    рідкі відходи буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, бурові стічні води, побутові відходи від столової, душової, вибурена порода (шлам) та ін.;

-    буровий розчин оброблений хімреагентами;

-    тверді відходи буріння (металобрухт, бутобетон, будівельне сміття та ін.);

-    інтенсивні газопроявлення в разі переходу їх у газовий фонтан при розкритті газоносних горизонтів;

-    викиди шкідливих речовин при згоранні електродів під час зварювання;

-    викиди шкідливих речовин при роботі ДВЗ бурового верстата, дизель-електростанції та автомобіля КрАЗ 65101;

-    викиди шкідливих речовин при спалюванні газу на факелі під час випробування свердловини;

-    пилевикиди при приготуванні бурового розчину;

-    продукти випаровування з ємності для зберігання дизпали-ва та з поверхні амбарів-накопичувачів.

У процесі будівництва свердловини можливі впливи на:

1)    Геологічне середовище

Попередження негативного впливу на геологічне середовище передбачено за рахунок застосування конструкції свердловини, яка включає спуск обсадних колон з наступним цементуванням високоміцними поріландцеменгами. Для запобігання інтенсивних газо-проявлень при бурінні свердловини і переходу їх у фонтанування природним газом передбачено використання бурового розчину необхідної густини, що забезпечує необхідний протитиск на газоносні горизонти та герметизацію устя прогавикидним обладнанням.

2)    Повітряне середовище

В таблиці 1 приведено перелік забруднюючих речовин від джерел викидів, сумарні обсяги викидів в атмосферне повітря за весь період будівництва свердловини (т) та максимальні потужності викидів (г/с).
№  з/п    Найменування речовннн    ГДК (мр.), ОБРВ (мгАг)    Клас Впкіщи забруднюю-н е - чих речовин без- т (су- г/с (макс.) пеки марно)       
1 1 2        3    4    5    6
На теперішній час: немає                   
Під час проектної діяльності:                   
1    Оксиди азоту (N0::)    0.2    3    2.532    0.818
2    Сажа    0.15    3    7.226    0.0873
3    Сірчистий ангідрид    0.5    3    2.337    0.0337
4    Оксіш вуглешо    5.0    4    29.569    5.451
5    Бенз(а)пирен    1Е-05    1    1.05Е-03    2.068Е-05
6    Граничні вуглеводні    1    4    14.854    0.1944
7    Метан    50 (ОБРВ)    4    0.007    0.136
8    Оксіш заліза    0.04 (ІДКсд.)    3    0.022    3.5Е-03
9    Оксид марганцю    0.01    2    0.0016    2.56Е-04
10    Оксид кремнію    0,15    3    0,0015    2.35Е-04
11    Фториди добре розчинні    0,03    2    0,007    1,13Е-03
12    Фториди погано розчинні    0,2    2    0,004    6.34Е-04
13    Фтористий водень    0.02    2    0.0019    2.96Е-04
14    Пнл іл. бентонітової    0.3    3    0.026    0.0008
15    Пнл графіту п/п    0.03 (ОБРВ)    4    0.006    0.0002
16    Пнл вапна    0.05 (ІДКсд.)    3    0.012    0.0004
17    Пнл крейди    0.5 (ОБРВ)    4    0.146    0.005

Вплив забруднюючих речовин на атмосферне повітря визначений на підставі аналізу критеріїв доцільності та результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря (таблиця 2).

Таблиця 2
Найменування речовннн        Для житлової міецевості    На межі нормативної СЗЗ (500 м)
Макенмальні конненшанії (v долях ГЛК        за розрахунк    run на ЕОМ:
1    Діокеїщ азоту    0.014    0.06
2    Сажа    0.03    0.09
3    Сірчаний ангідрид    0.004    0.018
4    Океїщ вуглецю    0.005    0.02
5    Беш(а)пнрен    0.02    0.08
6    Граничні вуглеводні    0.01    0.05
7    Фтористий водень    <0.01    <0.01
8    Фториди погано розчинні    <0.01    <0.01
Макенмальні конненшанії (v долях ГЛК.        з урахуванням бону):   
1    Діокеид азоту    0.054    0.1
2    Сажа    0.43    0.59
3    Сірчаний ангідрид    0.044    0.058
4    Океїш вуглешо    0.085    0.1
5    Бенз(а)пирен    0.42    0.48
6    Граничні вуглеводні    0.41    0.45
7    Фториетий водень    0.40    0.40
8    Фториди погано розчинні    0.40    0.40

Таким чином значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин на межі житлової забудови населеного пункту не перевищують значень ГДК.

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультразвукових коливань у процесі буріння свердловини не передбачається. Шкідливого впливу шуму на найближчий населений пункт не буде (рівень шуму на межі житлової забудови буде дорівнювати фоновому шуму навколишнього середовища).

3)    Родючий шар грунту

Для збереження родючого шару грунту від забруднень передбачено зняття і складування його в катати з наступною укладкою на попереднє місце після закінчення бурових робіт. Після закінчення бурових робіт передбачено проведення технічного та біологічного етапів рекультивації.

4)    Грунтові води

З метою запобігання забруднення горизонтів з прісними водами в геологічному розрізі свердловини передбачено перекриття їх обсадними колонами з наступним цементуванням високоміцними портландцементами. Крім того, для розкриття горизонтів з прісними водами передбачається використання бурового розчину, обробленого малотоксичними реагентами. Зберігання відходів буріння передбачається в земляних амбарах. Високотоксичні хімреагенти І класу для обробки бурового розчину не застосовуються.

Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки бурового розчину, здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах високого гідростатичного тиску і температури внаслідок реакції між хімреагентами. Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється шляхом вводу в рідкі відходи буріння коагулянту. Після відстою освітлену воду аналізують на вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, визначають рН середовища, риють додатковий амбар подвійного об'єму, в який перепускають очищену воду з існуючих шламових амбарів для подальшого випаровування, фільтрації та захоронения. Тверді та напівтверді відходи буріння нейтралізуються і обеззаражуються шляхом вводу в шламові амбари композиції, що містить фосфогіпс, солому і органічні добрива. Після перетворення відходів буріння з напіврідкої фази в тверду відходи буріння захороняються в земляних шламових амбарах. Нафтові забруднення нейтралізуються мінеральним сорбентом ГЛАУКОНІТ

Можливим джерелом забруднення водяних горизонтів при бурінні водяної свердловини може бути буровий розчин, що використовується для буріння. З метою попередження забруднення водяних горизонтів при бурінні в інтервалі 0-30 м використовується буровий розчин, приготовлений на основі бентонітової глини, а в інтервалі 30—50 м, при розкритті проектного водяного горизонту, використовується прісна вода.
Скидання залишків бурового розчину і шламу проводиться у шламові амбари глибокої свердловини.

Для попередження попадання атмосферних опадів у підземні води поза технічною колоною й перетікання вод різних водоносних горизонтів і захисту наміченого до експлуатації водоносного горизонту передбачається тампонаж затрубного простору.

Герметизація устя водяної свердловини забезпечується обладнанням герметизуючого оголовка, устьового і відвідного патрубків, опорної плити, ущільнюючих кілець, сальників, прокладок із гуми. На свердловину доставляється й установлюється металеве укриття на санях. Крім того, проектом передбачається організація зони санітарної охорони навколо свердловини, що складається з першого, другого і третього поясів. Перший пояс (зона суворого режиму) у відповідності з СНиП 2.04.02-84 приймається у радіусі ЗО метрів навколо свердловини. Територія першого поясу огороджується. Поверхня території вирівнюється для відводу атмосферних опадів. Розміри другого і третього поясів зон санітарної охорони визначаються розрахунком відповідно до рекомендацій ВИДІ Водгео Держбу-ду СРСР, 1983 р. і наведені в таблиці 3.
Пояси санітарної зони    Радіус
-1 пояс, м :    30
- II пояс, м :    30
- III пояс, м :    35

Після припинення експлуатації водяної свердловини остання ліквідується у відповідності з вказівками по проектуванню і виконанню ліквідаційного тампонажу розвідувальних, гідрогеологічних і експлуатаційних водозабірних свердловин, що виконали своє призначення на території України. У відповідності з правилами виконання робіт по санітарно-технічному тампонажу і з врахуванням конструкції свердловини, що ліквідується, приймається порядок виконання робіт, який приведено в ПКД на буріння водяної свердловини для технічного вод ©забезпечення.

5) Зелені насадження, промислові об'єкти, житлово-цивільні, гідротехнічні та інші споруди в межах площадки бурової та нормативної санітарно-захисної зони відсутні.

Оскільки земельна ділянка, що відведена під бурову площадку, представлена ріллею, то в межах цієї площадки природної флори і фауни немає. У зв'язку з цим негативні впливи проектної діяльності на рослинний і тваринний світ відсутні.

Згідно з аналізом даних з точки зору екологічної відповідності діяльності, розміщення свердловини, що запропонована, має сенс по проектному варіанту.

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього середовища в проекті передбачені технічні рішення з рекомендаціями, що дозволять зменшити або запобігти впливу на нього.

Внаслідок здійснення аналогічних і інших технічних рішень та заходів при будівництві свердловин на родовищах ДК «Укргазвидобування» залишкових впливів на навколишнє середовище не спостерігалося, окрім випадків, коли інтенсивні газопроявлення переходили у газові фонтани, ліквідація яких здійснювалася силами і засобами бурових і газопромислових організацій.

При впровадженні зазначених технічних рішень і заходів у процесі будівництва проектної свердловини № 103 залишкових наслідків не очікується.

Замовником разом з буровою організацією будуть прийняті заходи по здійсненню проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва свердловини.

По закінченню бурових робіт і після проведення технічної рекультивації відведена ділянка землі повергається землекористувачу в стані, придатному для використання за призначенням.

Адреса генпроектувальника: 61010, м. Харків, Красношкільна наб. 20, Український науково-дослідний інститут природних газів УкрНДІгаз, тел. (057) 730-46-93, 766 61 Зі/

А.П. ВАХРШ, заступник директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
Просмотров: 1248 | Добавил: Громада | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Будь-який Чугуєвець може розмістити інформацію на цьому сайті без реєстрації.

кольцо Чугуевских сайтов [0]
Сайты Чугуева
Города и регионы [1]
Города и регионы, городские порталы

Сайт Чугуїва знаходили по наступним фразам:

Опитування

Форум Чугуева

Как Вы относитесь к созданию союза русских государств: Украины, Беларуси и России?
Всего ответов: 975

Чугуевская доска объявлений

 


 

 

Ви зможете розшукати на сайті будь-яку інформацію:
   

 

Адреса Чугуївської міської ради та виконавчого комітету: 63503, Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул.Карла Лібкнехта, 35-А.
 
Яндекс.Метрика

Подписаться на рассылку