Чугуев

Чугуїв - перлина України, її історична і духовна скарбниця - місто, в якому хочеться жити.

Цей сайтє офіційним інтернет-ресурсом Чугуївської міської громади та неофіційним сайтом Чугуївського міськвиконкому.

Привіт Гость  Реєстрація Вхід
Чугуев
 

   Подписатись на розсилку: через e-mail та на RSS

Главная » 2011 » Декабрь » 17 » Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету


00:57
Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету
ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ

від 30.09.2011 р.    №613-VI

м. Чугуїв

Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильським громадським організаціям

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4-10 та ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 91 Бюджетного кодексу України та враховуючи рішення Харківської обласної ради від 16 червня 2011 року № 187-УІ «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильських громадських організацій», Чугуївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити Порядок використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильським громадським організаціям (додасться).

2.    Опубліковувати в міській газеті «Новости Чугуєва» або на сайті Чугуївської міської ради звіт про використання коштів для громадських організацій інвалідів, ветеранів та чорнобильських громадських організацій.

3.    Відповідальність за виконання рішення покласти на секретаря Чугуївської міської ради ХВАТИНЕЦЬ О. О.

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (ШУМАНСЬКИЙ С. Г.) та з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та з питань соціального захисту та охорони здоров'я (ЯКУНІН О. І.).

Затверджено рішенням XV сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 30.09.2011 р. №613-УІ

ПОРЯДОК використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильським громадським організаціям

1.    Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів, ветеранів, чорнобильським громадським організаціям, відповідно до щорічної Програми забезпечення активної співпраці міської ради та її виконавчих органів з громадськими ветеранськими організаціями міста Чугуєва.

2.    Головний розпорядник бюджетних коштів визначається у рішенні міської ради про затвердження міського бюджету на відповідний рік і здійснює фінансування громадських організацій відповідно до цього Порядку.

3.    Одержувачами коштів міського бюджету є міські громадські організації інвалідів. ветеранів, чорнобильців, які надали головному розпоряднику коштів пакет необхідних документів, зазначених у п. 4 цього Порядку.

4.    Для отримання коштів міського бюджету на наступний рік громадська організація до І вересня поточного року подає головному розпоряднику коштів відповідну заяву, до якої додаються:

4.1    копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена підписом керівника га печаткою громадської організації:

4.2    копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації;

4.3    копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації;

4.4    копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської

організації;

4.5    перелік структурних підрозділів (первинні осередки) та місце їх знаходження, чисельність членів організації і колективних членів;

4.6    звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією), засвідчений підписом керівника та головного бухгалтера громадської організації та скріплений печаткою;

4.7    інформація про напрями використання бюджетних коштів, засвідчена підписом керівника громадської організації і головного бухгалтера та скріплена печаткою, разом з обгрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в бюджетних коштах:

4.8    довідка про обсяги коштів громадської організації, які надійшли протягом року з інших джерел, та напрями їх використання, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації.

Документи, зазначені в п.п. 4.1 та 4.4, подаються головному розпоряднику . коштів громадською організацією щорічно в'разі змін, які відбулися в період останньої їх подачі.

Документи, визначені в п.п. 4.2 та 4.3, подаються розпоряднику коштів громадською організацією в тому разі, якщо вона не отримувала кошти міського бюджету в минулому році.

5.    Кошти міського бюджету використовуються громадською організацією для:

5.1.    проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань;

5.2.    оплати, але не більш 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів:

а)    послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування вебсайту громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;

б)    оренди обладнання, інвентарю та приміщень;

в)    комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

г)    послуг поштового зв'язку та електрозв'язку;

д)    поточного ремонту орендованих інвентарю, обладнання та приміщень;

ж)    придбання канцелярського приладдя;

з)    передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, ветеранів, чорнобильців, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;

ганізаші:

4.4    копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської

організації:

4.5    перелік структурних підрозділів (первинні осередки) та місце їх знаходження. чисельність членів організації і колективних членів;

4.6    звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією), засвідчений підписом керівника та головного бухгалтера громадської організації та скріплений печаткою;

4.7    інформація про напрями використання бюджетних коштів, засвідчена підписом керівника громадської організації і головного бухгалтера та скріплена печаткою, разом з обгрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в бюджетних коштах:

4.8    довідка про обсяги коштів громадської організації, які надійшли протягом року з інших джерел, та напрями їх використання, засвідчена підписом керівника та печаткою громадської організації.

Документи, зазначені в п.п.,4.1 та 4.4, подаються головному розпоряднику . коштів громадською організацією щорічно в разі змін, які відбулися в період останньої їх подачі.

Документи, визначені в п.п. 4.2 та 4.3, подаються розпоряднику коштів громадською організацією в тому разі, якщо вона не отримувала кошти міського бюджету в минулому році.

5.    Кошти міського бюджету використовуються громадською організацією для:

5.1.    проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань;

5.2.    оплати, але не більш 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів:

а)    послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування веб-сайту громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;

б)    оренди обладнання, інвентарю та приміщень;

в)    комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

г)    послуг поштового зв'язку та електрозв'язку;

д)    поточного ремонту орендованих інвентарю, обладнання та приміщень;

ж)    придбання канцелярського приладдя;

з)    передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, ветеранів, чорнобильців, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;

і) відряджень та транспортних послуг.

5.3.    Матеріального заохочення працівників громадської організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів).

6.    Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

7.    Розподіл коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильським громадським організаціям на відповідний рік здійснюється Чугуївською міською радою на підставі пропозицій головного розпорядника коштів, погоджених з постійними комісіями міської ради: з питань бюджету та соціально-економіч-ного розвитку; з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та з питань соціального захисту та охорони здоров'я.

8.    Обсяг бюджетних коштів, що надаються громадській організації, визначається з урахуванням:

8.1    відповідності запланованих заходів громадської організації пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів, чорнобильців;

8.2    актуальності та соціальної спрямованості заходів, що виконуються громадською організацією;

8.3    даних про наявність місцевих осередків (первинних організацій);

8.4    детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, наданих громадською організацією;

8.5    результатів діяльності громадської організації в минулому році та аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

9.    Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до чинного законодавства. Складання і надання бухгалтерської звітності про використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

10.    До 15 січня наступного року громадська організація подає головному розпоряднику коштів звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією).

11.    Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється Чугуївським управлінням казначейства у Харківській області, головним розпорядником коштів, постійними комісіями міської ради: з питань бюджету та соціально-економічного розвитку; з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та з питань соціального захисту та охорони здоров'я.


Просмотров: 1044 | Добавил: Громада | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Будь-який Чугуєвець може розмістити інформацію на цьому сайті без реєстрації.

кольцо Чугуевских сайтов [0]
Сайты Чугуева
Города и регионы [1]
Города и регионы, городские порталы

Сайт Чугуїва знаходили по наступним фразам:

Опитування

Форум Чугуева

Как Вы относитесь к созданию союза русских государств: Украины, Беларуси и России?
Всего ответов: 973

Чугуевская доска объявлений

 


 

 

Ви зможете розшукати на сайті будь-яку інформацію:
   

 

Адреса Чугуївської міської ради та виконавчого комітету: 63503, Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул.Карла Лібкнехта, 35-А.
 
Яндекс.Метрика

Подписаться на рассылку