Чугуев

Чугуїв - перлина України, її історична і духовна скарбниця - місто, в якому хочеться жити.

Цей сайтє офіційним інтернет-ресурсом Чугуївської міської громади та неофіційним сайтом Чугуївського міськвиконкому.

Привіт Гость  Реєстрація Вхід
Чугуев
 

Результати виборів депутатів по одномандатних округах 11-20    Подписатись на розсилку: через e-mail та на RSS

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі №11 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

Відповідно до частин 14,15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці,'— 1765

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 829

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 20

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у ж-путати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Дульцев Євгеній Глєбович — 22

Коломієць Михайло Григо­рович — 142

Коротич Ірина Василівна — 196

Непомнящий Володимир Іванович — 57

Ніколаєнко Марина Володи­мирівна — 64

Поєдинцева Людмила Іванів­на - 60

Сапєлкіна Алла Олександрів­на — 45

Сичов Дмитро Юрійович — 18

Шкурко Віктор Іванович — 61;

кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі, - 144.

 

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі № 12 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

 

Відповіднодо частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 1956

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 940

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 26

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Бурцев Юрій Андрійович — 532

Зарицький Володимир Пет­рович — 81

Неклеса Олександр Юрій­ович — 19

Побєда Людмила Володими­рівна — 55

Посунько Лариса Володими­рівна—61

Шкумат Ігор Миколайович - 15;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажо­ритарному виборчому окрузі, — 151.

 

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі №13 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 1242

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 440

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 12

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Дегтярьова Тетяна Миколаїв­на — 26

Дікусар Ігор Анатолійович — 66

Єрмілов Олександр Іванович -28

Лівий Олександр Миколай­ович — 33

Синицина Оксана Вікторівна -24

Чашин Анатолій Миколай­ович —21

Шендра Тетяна Сергіївна — 13

Штонденко Віктор Єфімович -16

Якунін Олексій Іванович — 103;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі, — 98.

 

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі № 14 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 1243

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 560

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 12

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Буртелей Любов Олексіївна - 63

Горбатий Максим Василь­ович — 62

Грицай Надія Олексіївна — 52

Кабанова Надія Федорівна — 19

Калашник Тетяна Іванівна — 21

Карпов Андрій Іванович — 15

Козленко Олександр Олек­сандрович — 4

Лапко Віктор Петрович — 11

Лимар Володимир Василь­ович — 33

Набруско Володимир Анто­нович — 58

Стогодюк Олександр Пет­рович — 111

Шаровка Галина Рудольфів на- 11;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажо­ритарному виборчому окрузі, — 88.

 

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі № 15 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 2007

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 655

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 25

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Булгакова Олена Володими­рівна — 35

Водолазький Володимир Анатолійович — 31

Голєніщев Юрій Миколай­ович — 21

Дейнеко Лариса Борисівна — 80

Лєщенко Кпавдія Іванівна — 153

Меланко Олег Миколайович -34  

Овчаренко Зинаїда Анатолі­ївна — 46

Пугачов Микола Федорович — вибув

Сердюк Валентин Миколай­ович — 110

Якушевський Анатолій Ста- ніславович — 28;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі, — 92.

 

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі №16 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 201 Ороку.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 1071

кількість виборців, які взяли eчасть у голосуванні, - 387

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 17

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Воронова Євгенія Олексан­дрівна — 28

Коваль Степан Валентино­вич — 51

Ковшар Олександр Дмитро­вич — 27

Лапін В'ячеслав Сергійович -45

Резченко Євгеній Олексан­дрович — 39

Серіков Іван Іванович — 108

Смирнова Надія Миколаївна -26;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажо­ритарному виборчому окрузі, — 46.

 

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі № 17 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 201 Ороку.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 1666

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 644

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 24

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Багарян Мкртич Геворгович -172

Ветчінкіна Ніна Іванівна — 34

Гончаров Віктор Іванович — 18

Кузнєцова Ольга Анатоліївна -128

Левченко Артем Володими­рович — 84

Максюта Юрій Вікторович — 92

Окладніков Віктор Іванович -  13

Пугачов Юрій Миколайович -9;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі, — 70.

 

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі №18 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці — 1063

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні — 456

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними — 21

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Лободенко Сергій Василь­ович — 33

Ногін Андрій Олексійович —126

Рєзанова Вікторія Вікторівна - 116

Скопінцев Олег Олександро­вич — 30

Чоха Сергій Миколайович — 18

Юношев Дмитро Анатолій­ович — 41;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у депу­тати в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі, — 71.

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі №19 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 1268

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 603

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 2

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Ванєєва Людмила Миколаїв­на - 79

Кисилиця Федір Іванович — 102

Ляшенко Анатолій Олексій­ович — 202

Нижник Франко Васильович -30

Прокопець Максим Мико­лайович — 15

Сємахіна Євгенія Олексан­дрівна — 108;

кількість виборців, які не під­тримали жодного кандидата у де­путати в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі, — 65.

 

Витяг з постанови Чугуївської міської виборчої комісії «Про встановлення результатів голосу­вання в одномандатному мажори­тарному виборчому окрузі № 20 з виборів депутатів Чугуївської міської ради» № 104 від 5 листо­пада 2010 року.

Відповідно до частин 14, 15, 18, 19 ст. 75 Закону України «Про ви­бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ­них міських голів», територіальна виборча комісія встановила:

кількість виборців, включе­них до списків виборців на ви­борчій дільниці, — 1277

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 590

кількість виборчих бюлете­нів, визнаних недійсними, — 6

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі:

 

Грицаєнко В'ячеслав Мико­лайович — 83

Гуренко Андрій Іванович - 174

Дікун Іван Дмитрович — 42

Злобіна Олена Олександрів­на — 34

Кругляк Анатолій Андрій­ович — 49

Кушнарьова Любов Йосипів­на — 7

Лазута Сергій Григорович - 120

Ясинська Ірина Андріївна — 27

кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному ма­жоритарному виборчому окрузі, -48.

Сайт Чугуїва знаходили по наступним фразам:

Будь-який Чугуєвець може розмістити інформацію на цьому сайті без реєстрації.

кольцо Чугуевских сайтов [0]
Сайты Чугуева
Города и регионы [1]
Города и регионы, городские порталы

Опитування

Форум Чугуева

Как Вы относитесь к созданию союза русских государств: Украины, Беларуси и России?
Всего ответов: 976

Чугуевская доска объявлений

 

Сайт для багатодітних сімей та про багатодітні сім'ї

 

 

Ви зможете розшукати на сайті будь-яку інформацію:
   

 

Адреса Чугуївської міської ради та виконавчого комітету: 63503, Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул.Карла Лібкнехта, 35-А.
 
Яндекс.Метрика

Подписаться на рассылку